Är du en blivande kyl & värmepumptekniker?

  • Tycker du om att lösa tekniska problem?
  • Vill du ha ett fritt yrke där du är ute och jobbar på olika ställen?
  • Tycker du om att ta ansvar och egna initiativ?

Då är kyl & värmepumptekniker ett bra yrkesval för dig.  Som tekniker bygger och servar du anläggningarna ute hos olika kunder. Med en svensk utbildning kan du jobba som tekniker i hela världen. Under utbildningar kan du läsa om hur du blir kyl & värmepumptekniker.

_________________________________________________________________________

Två nya beviljanden av yrkeshögskoleutbildningar

Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh) som beviljar medel till YH-utbildningar har nu gett starbesked för två utbildningar till hösten. Det är Kyl & Värmepumptekniker vid Mittuniversitetet i Härnösand och Kyl & Ventilationstekniker vid Personal Skills i Helsingborg. Enligt förra årets beslut kommer även Kyl & Värmepumptekniker vid Stockholms Tekniska Institut (STI), Kyl & Ventilationstekniker vid Personal Skills i Göteborg och Värmepumpstekniker vid Kunskapscentrum Markaryd i Markaryd att starta under hösten. YH är en utbildningsform där branschen har stort inflytande genom ledningsgrupperna och där minst en fjärdedel, och i vissa fall en tredjedel av undervisningen sker i form av praktik (så kallad “lärande i arbete”) ute på företagen.

Mer information om yrkeshögskolan hittar du här.

_______________________________________________________________________

Ny utbildningsform lansers:
Företagslärling  Kyl & Värmepumptekniker

För att möta det stora behovet av nyrekrytering, och som komplement till befintliga utbildningar, startas nu en utbildningsform som inte är finansierad via statliga medel, utan branschföretagen tar själva större finansieringsansvar.
En fjärdedel av tiden består av teoretiska studier, och resterande tid är praktik på företaget. Läs mer om företagslärling här.