Är du en blivande kyl & värmepumptekniker?

  • Tycker du om att lösa tekniska problem?
  • Vill du ha ett fritt yrke där du är ute och jobbar på olika ställen?
  • Tycker du om att ta ansvar och egna initiativ?

Då är kyl & värmepumptekniker ett bra yrkesval för dig.  Som tekniker bygger och servar du anläggningarna ute hos olika kunder. Med en svensk utbildning kan du jobba som tekniker i hela världen. Under utbildningar kan du läsa om hur du blir kyl & värmepumptekniker.

_________________________________________________________________________

Två nya beviljanden av yrkeshögskoleutbildningar

Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh) som beviljar medel till YH-utbildningar har nu gett starbesked för två utbildningar till hösten. Det är Kyl & Värmepumptekniker vid Mittuniversitetet i Härnösand och Kyl & Ventilationstekniker vid Personal Skills i Helsingborg. Enligt förra årets beslut kommer även Kyl & Värmepumptekniker vid Stockholms Tekniska Institut (STI), Kyl & Ventilationstekniker vid Personal Skills i Göteborg och Värmepumpstekniker vid Kunskapscentrum Markaryd i Markaryd att starta under hösten. YH är en utbildningsform där branschen har stort inflytande genom ledningsgrupperna och där minst en fjärdedel, och i vissa fall en tredjedel av undervisningen sker i form av praktik (så kallad ”lärande i arbete”) ute på företagen.

Mer information om yrkeshögskolan hittar du här.

______________________________________________________________________