Karriärstege

Kreativa utmaningar
För att en bransch ska vara attraktiv för dig på lång sikt är det viktigt att det finns utvecklingsmöjligheter i karriären. För en kyl & värmepumpmontör och en kyl & värmepumptekniker finns många vägar till utveckling.

Varje dag i yrket får du anta nya unika utmaningar eftersom alla anläggningar är unika och har olika förutsättningar. Din kreativitet sätts stänigt på prov. Många fortsätter därför jobba inom yrket hela livet och får successivt ansvar för större och mer avancerade anläggningar. Att jobba med kyl & värmepumpmontör eller -teknik innebär därför en utveckling i sig.


Certifierad Kyl & Värmepumpmontör
Efter att ha gått gymnasiets VVS & Fastighetsprogram med inriktning kyl & värmepumpteknik kan du göra teoretiska och praktiska prov för att få branschens obligatoriska personcertifikat. När du klarat proven kan du titulera dig certifierad kyl & värmepumpmontör. När du börjar arbeta kommer du att ha ansvar för nyistallation av kylanläggningar och större och värmepumpar.
 

Certifierad Kyl & Värmepumptekniker
När du gått yrkeshögskola inom kyl & värmepumpteknik har du hunnit lära dig mer än den som gått gymnasiet. När du sedan gjort branschprovet för personcertifikat tituleras du certifierad kyl & värmepumptekniker. Huvuduppgiften är att ansvara för service av kyl & värmepumpanläggningar. Du ser till så att anläggningarna går energieffektivt, och löser problem när det är något fel på anläggningen. Det finns inget facit att kika i, så du måste ha god kunskap om hur kylprocessen fungerar, och hur anläggningen styrs.

Om du börjat arbeta som montör kan du efter en tid få möjlighet att ta uppdrag som kyl & värmepumtekniker, eller servicetekniker som de ibland kallas internt i branschen.

Arbetsledare
Om du tycker om att planera arbeten och leda andra kan du bli arbetsledare.


Teknisk säljare

Om du trivs bra med kundkontakt kan du bli säljare. Inom vissa andra branscher räcker det med erfarenhet av annan försäljning för att fungera i denna roll, men i vår bransch är det mycket viktigt att säljaren har kunskaper i kyl & värmepumpteknik.
Rollens korrekta titel bör därför vara teknisk säljare, men förkortas oftast till säljare.
Det allra bästa är om säljaren tidigare jobbat som kyl & värmepumptekniker.


Projektledare

Om du vill jobba med ett projekt i alla stegen från planering och kundkontakter, konstruktion, uppbyggnad, igångsättning och dritf av kyl & värmepumpanläggnigar kan du bli projektledare. I andra branscher kan projektledare ibland ha en teoretisk bakgrund, men inom vår bransch är det bäst att först ha jobbat som kyl & värmepumptekniker.


Egenföretagare.

Den som jobbat i branschen några år och har entreprenörsläggning kan starta ett nytt företag eller överta ett redan upparbetat företag.  De som startar ett nytt företag brukar först jobba helt själva eller med ett fåtal anställda och sedan expandera i takt med att uppdragen blir fler. Den som övertar ett befintligt företag får på köpet utmaningen att leda en större organisation.


Företagsledare

På större företag kan tidigare tekniker bli del av företagsledningen. Man behöver inte ha gått handels för att bli företagsledare i kyl & värmepumpbranschen. En praktisk bakgrund är vanligare, och därefter några år som teknisk säljare eller projektledare. Med den samlade erfarenhet du skaffat dig är du rustad att leda ett företag inom kyl & värmepumpbranschen.


Utlandstjänst

Tycker du att det skulle vara kul att komma iväg till ett spännande land som USA, Saudiarabien eller Indonesien? Svenska kyl & värmepumptekniker är med internationella mått mätt välutbildade och eftertraktade. Du kan alltså, med din svenska utbildning och några års erfarenhet från ett svenskt företag i branschen, söka jobb utomlands för en längre eller kortare tid.
Jobbar du som tekniker på ett svenskt kyl & värmepumpföretag kan du få möjlighet att ta ett kortare uppdrag utomlands. Eftersom anläggningarna kräver kontinuerlig service är det vanligast att utländska företag väljer lokala kyl & värmepumpföretag för bygge och service, men ibland kan svenska företag väljas ifall det finns speciella skäl, inte minst med tanke på vår goda kunskapsnivå.