Praktikhandledare

Hej kyl & värmepumpföretag!

Kyl & värmepumpbranschen har behov av duktig, utbildad personal. Oavsett ifall ert företag har ett omedelbart behov av rekrytering eller inte, kommer ni tids nog att behöva anställa. Det optimala sättet att lära sig yrket är att varva teori och praktik, så att eleven/studenten har praktisk erfarenhet att relatera till när teorin lärs in.

Ditt företag och hela branschen har nytta av att alla elever får bra praktikperioder ute på företagen. Vi har sammanställt en lathund med saker att tänka på för er som företagsledare och tekniker med ansvar för praktikanterna. Skicka vidare denna pdf till all personal som har hand om praktikanter.

Handledarinformation