För SYV

Hej SYO-konsulent och lärare!

Det finns i Sverige cirka 7000 verksamma tekniker och montörer inom kyl & värmepumpbranschen. Behovet av energieffektivisering och miljövänliga uppvärmningsalternativ, i kombination med den tekniska utveckling branschen genomgått de senaste tio åren, har genererat behovet av 700 – 800 nyanställningar av montörer och tekniker omgående! Under närmsta femårsperiod är behovet ytterligare 2000 – 2500. Procentuellt motsvarar detta ett mycket stort behov.

De elever som väljer att utbilda sig inom kyl & värmepumpteknik kommer vara mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Flertalet rekryteringar sker genom kontakter mellan eleven och företaget under praktikperider eller genom att företaget handplockar elever i kontakt med skolan.  Antalet annonser som läggs ut hos Arbetsförmedlingen är försvinnande litet i förhållande till antal företag som aktivt söker tekniker. Det finns helt enkelt inte några arbetslösa kyl & värmepumptekniker, så annonseringen ses som bortkastat engagemang. För den SYO som vill skaffa sig en bild av var bristyrkena finns ger alltså Arbetsförmedlingens statistik inte korrekt bild av yrket kyl & värmepumptekniker.