Företagslärling Kyl & Värmepumptekniker

Sedan 2016 har kyl & värmepumpbranschen en ny utbildningsform – Företagslärling Kyl & Värmepumptekniker. Det är ett beprövat koncept i närliggande branscher.

Lärlingstiden är ca 16 månader. Tiden är fördelad på 1/4 med teoriutbildning i skolbänken och 3/4 av tiden med utbildning på företaget. Genom att varva teoretiska studier med den praktiska träningen på arbetsplatsen kommer lärlingen snabbt in i yrket. Preliminärt är upplägget 1 vecka teoriutbildning och 3 veckor på företaget under dessa 16 månader. För att bli Företagslärling Kyl & Värmepumptekniker ska personen ha en lärlingsanställning på ett företag i kyl & värmepumpbranschen. Företaget anställer lärlingen med ett utbildningsbidrag som ersättning. Företaget står även för utbildningsavgiften samt resor och logi under teoristudieperioderna.

Under Sommarmånaderna ingår lärlingen i ordinarie personalstyrka
och uppbär avtalsenlig lön.
Utbildningsföretaget debiterar företaget en utbildningsavgift
under 16 månader. I avgiften ingår en två dagar lång
handledarutbildning per anmäld lärling, samt utbildning och lunch
för lärlingen under 13 veckor.

Företagslärlingskonceptet har tagits fram i samarbete mellan utbildningsföretaget Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) i Katrineholm och företag inom kyl & värmepumpbranschen. IUC startar sin första klass med företagslärlingar Kyl & Värmepumptekniker den 14 mars 2016.
Dit kan företagen anmäla blivande tekniker. De företag som är intresserade av att anställa en kyl & värmepumptekniker, utan att ha någon tilltänkt kan höra av sig till IUC för att bland de intresseanmälningar som kommit in hitta någon passande kandidat.
Mer information finns och kontaktuppgifter finns på www.iuc-utbildning.se/larlingsutbildning. Kontakta gärna Marcus Andersson för anmälan eller svar på eventuella frågor.

Eftersom lärlingen ska ha en anställning redan före utbildningens start, kan det vara lämpligt att höra av sig till de lokala företagen på din ort och kontrollera intresset för att anställa dig.

Dessa kurser ingår i utbildningen:

- Anpassad matematik
- Heta arbeten
- Anpassad lödning
- Ellära
- El runt kylmaskin
- Kylteknik
- Teknisk isolering
- Köldmediekungörelsen med miljöteknik
- När jag installerar/tillverkar vilka regler gäller?
- Alternativa köldmedier (naturliga köldmedier)
- Indirekta system inkl värmepumpsystem
- Styr- & reglerteknik
- Installation och igångkörning av kylaggregat
- Samspel montör-företag-kund.
- Kylteknikerns vardag