Gymnasiet

Inom gymnasiet erbjuder vissa skolor kyl & värmepumpinriktning på VVS- och Fastighetsprogrammet.

Det första året på gymnasiet introduceras du till kyl & värmepumpteknik och närliggande ämnen. Du väljer sedan inriktning till år två. De teoretiska och praktiska grunderna lär du dig inne på skolan, och för att känna på hur det är att jobba i branschen har du även praktik ute på ett kyl & värmepumpföretag. I slutet av gymnasiet får du möjlighet att göra ett praktiskt och teoretiskt prov som visar att du kan handskas med de miljöfarliga ämnen som vissa anläggningar innehåller. När du klarat provet får du ett certifikat, vilket är ett bevis på att du får jobba med kyl & värmepumpanläggningar.

När du klarat av gymnasiet med kyl & värmepumpinriktning och tagit certifikatet får du titeln Certifierad Kyl & Värmepumpmontör. Du kan börja jobba direkt efter gymnasiet. Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att bygga nya kyl & värmepumpanläggingar.