Här finns utbildningarna

Yrkeshögskolor med utbildning till kyl & värempumptekniker

Utbildningarna börjar på höstterminen, precis som de flesta utbildningar. Om du är intresserad av exakta datum är du välkommen att kontakta utbildningsplatserna.

 

 

Gymnasier med utbildning till kyl- & värmepumpmontör
(vanlig klassundervisning)

Gymnasieutbildning i lärlingsform:
(läs Skolverkets information om lärlingsutbildning här)

Arbetsmarknadsåtgärd för arbetssökande (studie på gymnasienivå)

Kompetensutveckling

Yrkeshögskolorna erbjuder kurser inom alla områden tekniker och övrig personal inom kylföretagen har behov av – att ifrån ny teknik till projektledning och juridid. Vissa vanliga kurser finns beskrivna på utbildningsanordnarnas hemsidor, men oftast sys kurser ihop utifrån företagets behov. Kurserna kan antingen läggas i utbildningsanordnarens lokaler eller ute på företaget.

Installatörernas Utbidningscentrum (IUC), 0150-36 56 00
Stockholms Tekniska Institut (STI), 08-545 835 80