Här finns utbildningarna

Yrkeshögskolor med utbildning till kyl & värempumptekniker

Utbildningarna börjar på höstterminen, precis som de flesta utbildningar. Om du är intresserad av exakta datum är du välkommen att kontakta utbildningsplatserna.

Gymnasier med utbildning till kyl- & värmepumpmontör (vanlig klassundervisning)

Gymnasieutbildning i lärlingsform: (läs Skolverkets information om lärlingsutbildning här)

Arbetsmarknadsåtgärd för arbetssökande (studie på gymnasienivå)

Kompetensutveckling

Yrkeshögskolorna erbjuder kurser inom alla områden tekniker och övrig personal inom kylföretagen har behov av – att ifrån ny teknik till projektledning och juridid. Vissa vanliga kurser finns beskrivna på utbildningsanordnarnas hemsidor, men oftast sys kurser ihop utifrån företagets behov. Kurserna kan antingen läggas i utbildningsanordnarens lokaler eller ute på företaget. Installatörernas Utbidningscentrum (IUC), 0150-36 56 00 Personal Skills, 0723-761076