Företagskurser för kyl & värmepumptekniker

På IUC i Katrineholm har kyl & värmepumpbranschen byggt ett utbildningscentrum med moderna kyl & värmepumpaggregat för att kunna utbilda tekniker inom de områden där tekniken utvecklats. Vi fokuserar här alltså inte på grundkurser, utan på att komplettera företagens duktiga tekniker med det allra senaste inom branschen. Kursutbudet kommer att utvecklas i takt med att tekniken utvecklas.

Kursen om koldioxid som köldmedium har ett så stort intresse bland kyl- och värmepumpföretagen att enstaka tekniker på företagen kan anmäla sig till förplanerade datum. Naturliga köldmedium kommer inom kort vara i princip nödvändigt för företagen att behärska, och koldioxid är ett av de viktigaste alternativen.

•  Installation & Service av kylaggregat med koldioxid som köldmedium (IUC)

IUC kan även ordna kurser inom andra ämnesområden som utvecklar teknikern, och ger företaget möjlighet att ta jobb på mer avancerade anläggningar. Kurserna kan anpassas till ditt företags behov. Förutom naturliga köldmedier ser Svenskas Kyl & Värmepumpföreningen följande kursområden som väldigt effektiva för företagens och branschen utveckling:

• Systemkunskap
• Styr & Reglerteknik
• Mätteknik för optimal drift
• Energieffektivisering
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen kan även erbjuda kurs i Affärsmannaskap för tekniker. Det är bra för tekniken att förstå den säljande roll han har gentemot kunden.