Celcia – kurser för kyl & värmepumptekniker

På IUC i Katrineholm har kyl & värmepumpbranschen byggt ett utbildningscentrum med moderna kyl & värmepumpaggregat för att kunna utbilda er tekniker inom de områden där tekniken utvecklats. Vi fokuserar här alltså inte på grundkurser, utan på att komplettera våra duktiga tekniker med det allra senaste inom branschen. Kursutbudet kommer att utvecklas i takt med att tekniken utvecklas, så håll utkik när det kommer nya kurser, och utvärdera ifall de innehåller kunskap du eller dina anställda har nytta av i ert nuvarande arbete, eller om den nya kompetensen kan utveckla ert företag till att ta marknadsandelar inom nya nischer.

Kurser inom Celcia:

 Installation & Service av kylaggregat med koldioxid som köldmedium (IUC)
• Systemkunskap 2 dagar (IUC)
Styr & Reglerteknik 2 dagar (IUC)
• Mätteknik för optimal drift 2 dagar (IUC)
• Energieffektivisering av system 2 dagar (IUC)
• Affärsmannaskap (genomförs av KV-företagen)