Diplomerad Kyl & Värmepumptekniker

Sveriges kyl & värmepumptekniker har hög kompetens. Men de senaste årens tekniska utveckling har nu lett till behovet av en ny yrkeskategori med bredare kunskapsninvå. Det blir allt vanligare att olika installationer i en fastighet samkörs för optimerad energieffektivitet. Det kan t ex vara kylanläggning, aircondition, värme och ventilation. Installationsbranscherna behöver en tekniker med bred förståelse för samtliga installationssystem, energieffektivisering och de kunskaper i affärsmannaskap som krävs för att hantera den ökade kundkontakt denna person får. Eftersom kyl & värmepumpsystemet är den tekniskt mest avancerade av installationerna är det lämpligast att företag inom denna bransch är huvudansvariga totalentreprenörer för nybyggnad av de stora samkörda systemen och sedan även tar huvudansvar för servicen. Underentreprenörer med expertis på övriga installationsslag tas in.

Är du kyl & värmepumptekniker och vill utvecklas i din karriär? Då kan du bli nyckelperson i ditt företags expansion genom att visa dina kunskaper inom ovan nämnda områden. Du genomföra ett prov, och vid godkända resultat får du bevis på din kompetens och kan  titulera dig Diplomerad Kyl & Värmepumptekniker. Företaget kan debitera högre timkostnad för dina uppdrag. Förutom mer ansvar bör det därför även betyda högre lön.

Är du rätt person att satsa på diplomeringen? I Svensk Kylnorms Faktablad 11 listas kunskapskraven.

Så här gör du:
1. Tala om för din chef att du är intresserad av att bli diplomerad.
2. Företaget beställer ”Kompetenskollen” som har samma funktion som det diagnostiska provet inför den obligatoriska certifieringen. Kompetenskollen är uppdelad i fem delområden:

• Systemkunskap
• Styr & Reglerteknik
• Mätning för optimal drift
• Energieffektivisering av system
• Affärsmannaskap för tekniker

3. När du gjort Kompetenskollen ser du vilket eller vilka områden du behöver lära dig lite mer av för att klara Diplomeringen. De flesta tekniker som ska diplomeras kommer behöva komplettera med ett eller flera områden. Det är väldigt få, även bland landets duktigaste tekniker, som klarar alla dessa områden. Om du klarar några områden, men behöver komplettera några andra, kan du alltså ändå vara bland de bästa teknikerna i Sverige.

4. Du kan antingen komplettera dina kunskaper på egen hand, eller så kan ditt företag anmäla dig till några av de fem kurserna som branschen tagit fram anpassat för diplomeringsprojektet. Fyra av kurserna hålls hos Celcia, branschens nya utbildningscenter på IUC i Katrineholm, i två dagar per kurs. Undantaget är Affärsmannaskap som hålls under en dag. Denna kurs kan hållas för flera av era tekniker ute på ert företag eller på annan avtalad ort.

Anmälan till kurser

5. När du och ditt företag anser att det är dags för dig att göra diplomeringsprovet anmäler du dig till INCERT
Här finns en länk till INCERT:s hemsida

6. Diplomeringsprovet görs i INCERTS regi på av INCERT angiva orter och tar en heldag att göra. Provet är indelat i samma fem områden som Kompetenskollen och kurserna. 

7. Den som klarar diplomeringen får ett diplom av INCERT, och kan nu visa på kompetensen att ta på sig moderna, större kyl & värmepumpanläggningar där samkörningar med kringsystem blir allt vanligare. Framöver kommer vissa kunder kräva att någon på kylföretaget har denna kompetens för att ni ska vinna upphandling av installationer och serviceavtal. Detta krav kommer med tiden bli mer av en standard, åtminstone när det gäller lite större kunder. Därför blir du som Diplomerad tekniker otroligt värdefull och en nyckelperson i företaget.