Yrkeshögskola

På gymnasiet läser du många ämnen som inte är direkt kopplade till kylteknik, t.ex. religion och historia. På yrkeshögskolan kan du däremot helt koncentrera dig på ämnen som rör yrket. Utbildningarnas längd varierar från två till tre terminer. En tredjedel av utbildningen sker ute på företag i en praktikform som kallas ”lärande i arbete” (LIA).

Vissa utbildningar kan du gå utan att tidigare läst kylteknik på gymnasiet – du kan tex ha läst tekniskt eller samhällsvetenskapligt gymnasium. Det är dock en fördel om du har ett teknikintresse. Precis som på gymnasiet får du möjlighet att genomföra ett praktiskt och teoretiskt prov, som visar att du kan handskas med miljöfarliga ämnen. När du klarat provet får du ett certifikat, vilket är ett bevis på att du får jobba med kyl & värmepumpanläggningar.

När du klarat av yrkeshögskolans kyl & värmepumputbildning och tagit certifikatet får du titeln Certifierad Kyl & Värmepumptekniker. Din huvudsakliga uppgift blir att sköta service, hitta fel och lösa dem. Den tekniska utvecklingen har gått fort de senaste fem, tio åren och behovet av nyutbildade kyl & värmepumptekniker från yrkeshögskolan är mycket stort. Yrkeshögskolorna har ett gott samarbete med företagen, och det är mer regel än undantag att en LIA-praktik leder till jobb efter examen.